Nieuwe boulderhal Beest Boulders Amsterdam wacht op opening

Klim- en boulderhallen voor niets gesloten? Kans op coronabesmetting nihil

Nu Nederland in een test-fase is beland op weg naar versoepeling van de corona maatregelen, worden cijfers bekend gemaakt die aantonen dat de klim- en boulderhallen waarschijnlijk voor niets gesloten zijn.

Tijdens 10 miljoen bezoeken aan klim- en boulderhallen, nul aantoonbare corona besmettingen.

In Amerika zijn in een groot aantal staten de klim- en boulderhallen open gebleven gedurende de corona pandemie. Deze hallen hebben met corona restricties (zoals een beperkt aantal bezoekers, klimmen met mondkapje en desinfectie palen) ca. 10 miljoen bezoekers ontvangen. Hoewel hier ook klimmers en personeelsleden tussen zaten die Corona onder de leden hadden tijdens hun bezoek aan de klim- of boulderhal zijn er geen verdere besmettingen geconstateerd. De Amerikaanse Climbing Wall Association communiceert dit in een campagne die streeft naar meer staatssteun.

In Nederland heeft zich een soortgelijke situatie voorgedaan. Hier zijn de hallen tussen juli en december open geweest. Er zijn in deze periode geen gevallen bekend waarbij klimmers elkaar besmet hebben. In Nederland was het dragen van een mondkapje vanaf 1 december tijdens het klimmen niet verplicht, maar wel tijdens het rondlopen in de hallen, bij binnenkomst en vertrek. 

Op basis van verschillende bronnen schatten wij in dat er tussen juli en december per hal zo’n vijf klimmers hebben geklommen met corona onder de leden. Deze klimmers hebben gesport zonder mondkapje, maar dit heeft niet geleid tot aantoonbare besmettingen van andere klimmer.

Vieze grepen in de hal met veel magnesiumpoeder? Dan is de kans op corona besmetting via het aanraken van klimgrepen zeer klein.

De British Climbing Walls Assocation ABC heeft met De Montfort University uit Leicester (DMU) en enkele hallen aan het begin van de coronacrisis een werkgroep samengesteld die onderzoek is gaan doen naar de rol van magnesiumpoeder op de verspreiding van het virus. Uit dit onderzoek is gebleken dat de hoeveelheid van SARS-CoV-2 (het virus dat Corona veroorzaakt) met 99% afneemt als het in contact komt met oppervlakten met magnesiumpoeder. Lees hier meer over het onderzoek.

Overigens betekent dit niet dat je tijdens je aanwezigheid in een klim-of boulderhal je handen niet hoeft te ontsmetten. Er blijft altijd een kans op besmetting, ook tijdens contactmomenten met andere oppervlaktes dan de klimgrepen.

Waarom zijn de klim- en boulderhallen zo coronaproof?

Het is lastig om een vergelijking te maken met andere branches of sporten, omdat we daarvan geen cijfers hebben. Maar we durven toch een paar aannames te doen:

1. De ruimtes zijn groot en hoog

Klim- en boulderhallen hebben door de hoogte van de wanden en het relatief grote vloeroppervlak per sporter veel m3 ruimte beschikbaar. Het is aannemelijk om te stellen dat de grote hoeveelheid ‘lucht’ per bezoeker de kans op besmetting via aerosolen verkleint.

2. Er is voldoende ventilatie

Naast een grote hoeveelheid aanwezige lucht per sporter is er in veel hallen ook de mogelijkheid om deze lucht in beweging te zetten en te verversen door het openen van (dak)ramen en deuren. Er zijn daarnaast steeds meer hallen die beschikken over luchtzuiver-apparaten om magnesium uit de lucht te filteren.

3. De klim- en boulderhallen hebben hun corona-protocollen op orde

Hier hebben we een jaar geleden al over geschreven. Sinds het begin van de corona crisis heeft de Nederlandse Branchevereniging Klimsport (BKS) gewerkt aan een protocol om ook in coronatijd een veilige sportomgeving te creëren met zo min mogelijk kans op corona besmettingen.

Zicht op heropening van klim- en boulderhallen in mei?

Op 13 april werd er door de regering een ‘openingsplan’ gepresenteerd. Hierin is te lezen dat op 3 mei wordt besloten of er vanaf 11 mei weer binnen gesport mag worden. De beslissing wordt genomen op basis van de ziekenhuisopnames en zal mede afhankelijk zijn van de vaccinatie snelheid. Dat op dezelfde dag van de presentatie van het openingsplan ook bekend werd gemaakt dat het Janssen vaccin trombose kan veroorzaken, zoals eerder bekend bij het AstraZeneca vaccin, schept echter weinig hoop.

In een poll onder 115 deklim.site volgers op instagram blijkt dat 42% denkt dat de hallen op 11 mei weer open zullen gaan. 58% gelooft daar niet in.